Billing Terms & Conditions

Akses dan penggunaan Laman web bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini berlaku untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Laman web ini (secara kolektif, “Pengguna”). Dengan mengakses atau menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dalam Syarat, maka anda harus menghentikan akses atau penggunaan Laman web ini.

ELIGIBILITY


Ini adalah kontrak antara anda dan Cadar Patchwork. Anda mesti membaca dan bersetuju dengan Syarat ini sebelum menggunakan Laman web kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, anda tidak boleh menggunakan Laman web kami. Anda boleh menggunakan Laman web kami hanya jika anda dapat membuat kontrak yang mengikat dengan kami, dan hanya mematuhi Syarat ini dan semua undang-undang, peraturan dan undang-undang tempatan, negara, nasional dan antarabangsa yang berlaku. Sebarang penggunaan atau akses ke Laman oleh sesiapa yang berumur di bawah tiga belas (13) tahun dilarang sama sekali dan melanggar Syarat ini. Sekiranya anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda boleh menggunakan Laman web ini hanya dengan melibatkan ibu bapa atau penjaga yang sah dan persetujuan dan persetujuan mereka terhadap Syarat ini. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga anda untuk menggunakan Laman web ini dan bahawa ibu bapa atau penjaga anda bersetuju dengan Syarat ini. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga sah Pengguna di bawah umur 18 tahun, dengan membenarkan anak anda menggunakan Laman web, anda tertakluk kepada syarat-syarat Syarat ini, dan bertanggungjawab untuk aktiviti anak anda di Laman web ini. Laman web kami tidak tersedia untuk Pengguna yang sebelumnya kami hapus dari Laman web kami.

PRODUCT INFORMATION

Sebilangan besar produk Cadar Patchwork yang dipaparkan di Laman web terdapat di kedai cadar patchwork terpilih selagi bekalan masih ada. Dalam beberapa kes, barang dagangan yang dipaparkan untuk dijual di Laman web mungkin tidak terdapat di Kedai Cadar Patchwork . Harga yang dipaparkan di Laman dinyatakan dalam MYR dan hanya berlaku di Malaysia.

PRICE & PAYMENT

Harga Produk CADAR PATCHWORK adalah seperti yang disebutkan di Laman Web dari semasa ke semasa. Harga termasuk PPN tetapi tidak termasuk kos penghantaran, yang akan ditambahkan secara automatik ke harga Produk CADAR PATCHWORK apabila anda melihat barang-barang di keranjang belanja anda dan telah memilih kaedah penghantaran yang anda pilih. Harga dan kos penghantaran boleh berubah pada bila-bila masa, tetapi perubahan tidak akan mempengaruhi pesanan yang mana kami telah mengirimkan Pengesahan Pengiriman kepada anda. Laman web mengandungi sebilangan besar Produk CADAR PATCHWORK dan selalu ada kemungkinan, di sebalik usaha terbaik kami, beberapa Produk CADAR PATCHWORK yang disenaraikan di Laman Web mungkin dengan harga yang salah atau tidak tersedia. Kami biasanya akan mengesahkan harga dan ketersediaan sebagai sebahagian daripada prosedur penghantaran kami sehingga, di mana harga yang betul kurang dari harga yang dinyatakan, kami akan mengenakan jumlah yang lebih rendah kepada anda. Sekiranya harga betul Produk CADAR PATCHWORK lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan di Laman Web, kami akan menghubungi anda untuk mendapatkan arahan sebelum menghantar Produk CADAR PATCHWORK atau menolak pesanan anda dan memberitahu anda mengenai penolakan tersebut. Pembayaran untuk semua pesanan mesti dibuat dengan perisian Senangpay yang mengandungai perlbagai platfrom bayaran seperti kad kredit, kad debit dan bayaran online dari bank masing-masing. Anda harus sedar bahawa transaksi pembayaran dalam talian tertakluk kepada pemeriksaan pengesahan oleh penerbit kad anda. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya penerbit kad anda menolak untuk membenarkan pembayaran dengan alasan apa pun. Kami melakukan pemeriksaan pra-kebenaran standard pada kad pembayaran anda pada masa anda membuat pesanan, dan Produk CADAR PATCHWORK tidak akan dihantar sehingga pembayaran untuk kos penuh pesanan telah disahkan. Penerbit kad anda mungkin mengenakan yuran pengendalian dalam talian atau yuran pemprosesan.

DISPUTE RESOLUTION 


Mana-mana barang yang di pesan di Website kami sekiranya ianya di dapati rosak setelah dibuat penelitian dan kewajaran dari kami, pihak kami akan menggantikan dengan yang baru. Kami tidak melayan mereka yang ingin membuat penukaran corak setelah pesanan yang diterima adalah betul. Proses pertikaian ini hanya aktif 3 hari setelah penerimaan barang.